Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida miten verkkopalvelussa kerättäviä henkilötietoja kootaan ja säilytetään.

Rekisterinpitäjä 
AUTOHEINOLA / J Lehtinen Systems
Y-tunnus: 2538462-9
Luotsitie 1, 18300 Heinola

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa 
Joona Lehtinen
joona(a)autoheinola.fi

2. Rekisteröidyt 
AUTOHEINOLAa sähköisesti lähestyvät asiakkaat: palautteet, yhteydenotto- ja tarjouspyynnöt.

2. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus 
Henkilötietoja käytetään palautteisiin, yhteydenottoviesteihin ja tarjouspyyntöihin vastaamiseen.

3. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot 
Rekisteri sisältää seuraavat tiedot:
Asiakkaan nimi, sähköposti ja puhelin.

Tiedot talletetaan vuodeksi sähköpostiin. Reklamaatiotapauksessa siihen saakka kunnes reklamaatio on käsitelty.

4. Rekisteröidyn oikeudet 
Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen joona(a)autoheinola.fi.

5. Tarkastusoikeus 
Rekisteröity voi tarkistaa tallennetut tiedot.

6. Oikeus tietojen oikaisemiseen 
Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

7. Vastustamisoikeus 
Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

8. Suoramarkkinointikielto 
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

9. Poisto-oikeus 
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelyn jälkeen tiedot poistetaan tai rekisteröidylle ilmoitetaan perusteltu syy, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa.

10. Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle 
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että kiistanalaisten tietojen käsittelyä rajataan siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

11. Valitusoikeus 
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että henkilötietojen käsittelyssä rikotaan voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot, tästä linkistä.

12. Säännönmukaiset tietojen luovutukset 
Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin.

13. Säilytyksen kesto 
Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin käyttötarkoituksen vuoksi on tarpeellista, paitsi milloin lainsäädäntö edellyttää tietojen säilyttämistä pidempään.

14. Henkilötietojen käsittelijät 
Rekisteritietojen mukaisia tietoja käsittelee AUTOHEINOLAn henkilökunta Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle 
Henkilötietoja ei luovuteta eteenpäin, eikä niitä siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Evästeet ja sisällön profilointi 
Autoheinola.fi verkkosivujen käyttöä seurataan Google Analytics-palveluiden avulla.
Sivuston käyttötieto kootaan automaattisesti ja tilastoidaan verkkopalvelujen kehittämistä varten.
Käyttäjien henkilötietoja ei koota tähän palveluun.
Sivuilla voidaan käyttää myös kolmannen osapuolen evästeitä palvelukokemuksen parantamiseksi.